Ιατρείο

Χώρος αναμονής

Γραμματεία

Γραφείο Ιατρού

Βιβλιοθήκη

Χώρος πελματογραφήματος

Χώρος Υπερήχων - (ultra sound) RT – X200GE

Διαφάνειες

Εργομετρία - Φυσιομετρία

Χώρος μικροεπεμβάσεων - Ειδικών θεραπειών

Χώρος μικροεπεμβάσεων - Ειδικών θεραπειών

Εξεταστήριο